Nom del projecte: StartBot

Descripció:

StartBot és un robot de dues rodes que funciona i es programa amb microbit. La seva estructura ha estat feta amb peces de plàstic tallades per làser que es connecten entre elles amb caragols. Consta de 2 servomotors de 360°, 2 sensors de llum i diferents forats on connectar més components electrònics.

Aquest robot té com a idea principal iniciar als joves en el món de la robòtica amb un robot mòbil. Aquest té diferents punts amb forats on es poden arribar a connectar més peces creades pel mateix usuari per a afegir més sensors o motors al producte.

Creadors:

Cesar Acuesta, Melani Fernandez, Eric Martinez