Càpsules en vídeo

 

 

Talladora Làser

 

Coneixent la màquina 

 

 

Tallant amb làser

 

 

Gravant amb làser

 

Fresadora de Circuits

 

Anivellat

 

 

FlatCam

 

 

Control del Fersat amb bCNC

 

 

Fresat amb jCut

Escaneig 3D

 

 

Fotogametria 

 

 

Escanejant amb Kinect

 

 

Calibrat del Escàner

 

Impressora 3D

 

El Software Cura

 

Defectes d’impressió

 

Calibrat

 

Introducció i extracció de filament


 

Materials d’Impressió