Nom del projecte: Projecte Mèrits

Descripció:

El projecte mèrits és una iniciativa promoguda pel claustre i l’alumnat de l’escola Gem, amb l’objectiu de valorar de forma positiva les accions i conductes que milloren la convivència del centre, a les etapes de secundària i batxillerat.

Tal com s’especifica a les NOFC de l’escola, els mèrits reconeguts i identificats pel conjunt de la comunitat educativa comportaran una recompensa en forma de diferents beneficis per l’alumnat. A més, l’alumne rebrà una moneda anomenada GemCoin, que podrà ser intercanviada per la recompensa corresponent, reforçant la identitat i el sentiment de pertinença a l’escola.

Des de Xnergic hem realitzat la impressió de les GemCoin amb una impressora 3D i PLA com a material.

 

 

Visiteu la seva web